TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TRỒNG CÂY XANH TẠI CÔNG TY TSUCHIYA TSCO HA NOI

- Trồng cây xanh là một trong những dịch vụ trong mảng cải tạo cảnh quan môi trường tại công ty chúng tôi. Là mội trong những đơn vị đi đầu về dịch vụ vệ sinh môi trường công nghiệp chúng tôi đã đang tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ, để mang đến cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ chất lượng về môi trường.
- Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình triển khai dịch vụ trồng cây xanh tại công ty Tsuchiya Tsco Ha Noi.

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận